INFO PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO)

 

1. Pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) meliputi Cawangan, Wanita, Pemuda dan puteri

2. Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)

3. Kawasan Rukun Tetanggan (KRT)

4. Kelas Pemulihan Dalam Komuniti

5. Badan kebajikan dan khairat kematian